Przebudowa drogi gminnej nr 664013s (dz. Nr 43/5), ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2020

Podstawową funkcją planowanego do przebudowy odcinka drogi jest obsługa komunikacyjna mieszkańców Iwanowic Małych i mieszkańców gminy Opatów.

Celem niniejszej przebudowy jest dostosowanie jakościowe jezdni przedmiotowej drogi do wymagań ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pojazdów poruszających się po tej drodze. Dodatkowo celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, przyspieszeniem dojazdu do pracy mieszkańców zamieszkałych poza miejscem zamieszkania oraz lepszego dojazdu do znajdujących się przy drodze punktów użyteczności publicznej. Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przebudowa tej drogi zapewne będzie stanowić podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wpłynie na poprawę dostępności czasowej, komunikacyjnej, drogowej, jak również wpłynie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarze o wysokim poziomie wypadkowości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00171-65151-UM1200219/18 z dnia 28 maja 2019 r. 

Koszt realizacji zadania – 690 904,42 zł

Dofinansowanie z EFRROW – 439 622,00 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi gminnej nr 664013s ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe

    Przebudowa drogi gminnej nr 664013s ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe

  • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi gminnej nr 664013s ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe

    Przebudowa drogi gminnej nr 664013s ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe