Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2021 rok

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2021 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2021 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2021 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 7 maja 2021 r.

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2021 rok
Przejdź do - Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2020 rok

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2020 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2020 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmujedopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie od 24 lutego do 16 marca 2020 r.

21 lutego 2020
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2020 rok
Przejdź do - Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2019 rok

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2019 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2019 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2019 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie od 4 marca do 22 marca 2019 r. 

1 marca 2019
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2019 rok
Przejdź do - Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2018 rok

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2018 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2018 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2018 rok
Przejdź do - Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2017 rok

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2017 rok

    Urząd Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2017 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

    Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2017 rok

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

    W okresie lipiec-październik bieżącego roku (2015r.) na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Opatów znajduje się 174 885,66 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 1 923,4 Mg tych wyrobów w 1185 lokalizacjach.

    W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032”. Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

4 listopada 2015