Ewidencja zbiorników bezodpływowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
    Wójt Gminy Opatów informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
    Zebrane dane posłużą do opracowania planów dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej, dlatego też informacje te są dla nas bardzo ważne.
    W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Opatów, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy w Opatowie, pok. nr 20 lub do sołtysa.    

    Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Opatowie pok. Nr 20, u sołtysów oraz w załączeniu poniżej

Pliki do pobrania