Dane kontaktowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

GMINA OPATÓW
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. śląskie
pow. kłobucki
Adres ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
Kontakt tel.: (34) 319 60 33
       (34) 319 60 93
fax: (34) 319 60 81
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Wójt Gminy mgr inż. Bogdan Sośniak
email: wojt@opatow.gmina.pl
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Szewczuk
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Sekretarz Gminy Iwona Karkowska
email: sekretarz@opatow.gmina.pl
Skarbnik Gminy Martyna Drzazga-Soboniak
email: skarbnik@opatow.gmina.pl
Konto

Bank Spółdzielczy Krzepice
Oddział Opatów

IBAN:
PL 50 82501013 2101 0000 0013 0002

BIC (SWIFT-Code): POLUPLPR

 

 Numery wewnętrzne do poszczególnych działów:

 Nr pokojuJednostkaTelefon
PARTER
1 Kasa, Podatek od środków transportu,
Opłata skarbowa, Promocja Gminy, Wpłaty podatkowe i windykacja podatkowa
wew. 39
2 Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Kadry, BHP, Archiwum wew. 38
4 Drogownictwo, Leśnistwo i Łowiectwo,
Ochrona środowiska, Radca prawny
wew. 37
5 Inwestycje i planowanie przestrzenne
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wew. 40
I PIĘTRO
6 Referat finansowy, Księgowość wew. 35
7 Skarbnik - kierownik referatu finansowego wew. 36
8

Podatki i opłaty lokalne; Ewidencja działalności gospodarczej; Zezwolenia na handel alkoholem; Gospodarka mieszkaniowa

wew. 34
9 Sekretariat (34) 319 60 93
(34) 319 60 33
(34) 319 60 26
fax (34) 319 60 81
10 Wójt Gminy wew. 55
11 Urząd Stanu Cywilnego wew. 46
12 Sekretarz Gminy wew. 32
BUDYNEK "B"
PARTER
20

Gospodarka odpadami,
Informatyk

wew. 41
23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Świadczenia rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny,
Program Rodzina 500+
wew. 66
I PIĘTRO
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Księgowość
wew. 42
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc Społeczna
wew. 43
17 Obsługa rady gminy, Rolnictwo, Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wew. 44
18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wew. 47
- Obrona cywilna i p. poż 505977067