Punkt Konsultacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie działająca w Urzędzie Gminy Opatów zaprasza do Punktu Konsultacyjnego w Opatowie

Telefon kontaktowy: 0 34 319 60 93 wew. 44

Dyżury konsultantów:

 • Pedagog z zakresu terapii patologii zachowań
 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Radca Prawny
 • Funkcjonariusz policji w zakresie doradztwa i wczesnej interwencji

Dokładny plan dyżurów znajduje się w załączeniu poniżej.

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

 • motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, kierowanie do leczenia specjalistycznego
 • motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych
 • pomoc w początkowym trudnym okresie utrzymania abstynencji
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w powstrzymanie jej
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
 • konsultacje prawne, z terapeutą, pedagogiem, lekarzem oraz funkcjonariuszem policji 
 • wsparcie psychologiczne
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia

 

 

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
działająca w budynku byłej szkoły podstawowej Opatowie
ul. Kościuszki nr 1

 

Każdy piątek od godziny 17.00 do godziny 19.00

 

Autor: Krotla Joanna